header

Contact us for further information


Complete the enclosed questionnaire if you want more information and we will send you an information pack

Dátum / Date :
Meno a priezvisko / Name and Address :
Adresa bydliska / Permanent Address :
Číslo telefónu / Telephone Number :
Email adresa / E mail address :
Farnosť / Parish :
Národnosť / Nationality :
Počet súrodencov / Number of Siblings :
Prosím doplnte a zakružkujte správnu frázu / Please complete the following and tick which applies to you :
Chcem viac informácií o Vašom spoločenstve / I want more information about your Community
Rozmýšľam vstúpiť do rehole / I am considering joining Religious Life
Mám záujem vstúpiť do rehole, ale neviem do akej / I am interested in joining Religious Life but I do not know which Order
ZŠ / Primary School :
Stredná škola s maturitou / Secondary School :
vysokoškolské vzdelanie / University :
vyššie vzdelanie / Higher Qualifications :
iné kurzy vzdelania / Other courses :
prax – odpracované roky / Work experience :
Záľuby / Hobbies :
Spišské podhradie Bratislava